Privacy verklaring en Cookiegebruik

Wij vinden uw privacy belangrijk!

Psychologiepraktijk Eisses, gevestigd aan Schoterlandseweg 45 8451 KA Oudeschoot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

AMH Eisses
Schoterlandseweg 45
8451 KA Oudeschoot
TEL +31(0)610131956

Anne-Marie Eisses is de Functionaris Gegevensbescherming van Psychologiepraktijk Eisses.
Zij is te bereiken via info@psychologiepraktijkeisses.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Psychologiepraktijk Eisses verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk via de website
Psychologiepraktijk Eisses verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– uw naam
-uw emailadres
-uw telefoonnummer (optioneel)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Psychologiepraktijk Eisses verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om contact met u op te nemen als u via het contactformulier aan ons te kennen heeft gegeven dit op prijs stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Psychologiepraktijk Eisses neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Psychologiepraktijk Eisses bewaart de gegevens die wij verzameld hebben via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

  • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
  • Inzendingen van het formulier worden 24 uur op de server bewaard en daarna permanent en volledig verwijderd.

Hoe ik omga met persoonsgegevens die ik van u nodig heb voor een correcte dossiervorming  (deze worden pas later en dus niet via de website verzonden) verwijs ik u naar de privacyverklaring met betrekking tot dossiervoering.

Delen van persoonsgegevens met derden
Psychologiepraktijk Eisses verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven of instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Psychologiepraktijk Eisses blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Psychologiepraktijk Eisses gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over cookiegebruik op deze website kunt u hier kijken: www.cookiechecker.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verkregen via de website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychologiepraktijk Eisses en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@psychologiepraktijkeisses.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Psychologiepraktijk Eisses wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik omga met persoonsgegevens die ik van u nodig heb voor een correcte dossiervorming  (deze worden pas later en dus niet via de website verzonden) en hoe u hier inzage in kunt krijgen, verwijs ik u naar de privacyverklaring met betrekking tot dossiervoering.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Psychologiepraktijk Eisses neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@psychologiepraktijkeisses.nl

Privacyverklaring met betrekking tot mijn dossiervoering 

Het volledige privacystatement leest u hier>>

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In een digitaal dossier staan uw naam, adres en persoonsgegevens zoals BSN- nummer , verzekeringsnummer en het nummer van uw identiteitsbewijs en inhoudelijke gegevens. Volgens de AVG ben ik verplicht om deze 20 jaar te bewaren.

 

Heeft u meer vragen, neem dan gerust contact met mij op.