Privacy

Privacy

Privacyverklaring met betrekking tot dossiervoering 

U kunt erop rekenen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, zoals naam, BSN-nummer, uw verzekeringsgegevens en het nummer van uw identiteitsbewijs.

Ook de informatie die u geeft tijdens de gesprekken zijn vertrouwelijk en worden opgeslagen in een digitaal dossier. Alleen met uw toestemming zal ik overleggen met uw huisarts of andere hulpverleners.

Voor en na de behandeling zal aan u een korte digitale vragenlijst worden toegestuurd. Deze Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens worden slechts na uw toestemming gepseudonimiseerd verstuurd naar Stichting Benchmark GGZ. (www.sbggz.nl)

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over wat zij aan zorg hebben geleverd en gedeclareerd, aan het DBC-informatie systeem (DIS) te verstrekken. Het systeem wordt beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Mocht u er bezwaar tegen hebben dat ik gegevens over uw behandeling (gepseudonimiseerd) doorgeef aan de NZa, dan kunt een privacyverklaring ondertekenen.

Het privacystatement ten behoeve van mijn cliënten vindt u hier>>

Psychologiepraktijk Eisses gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Vanaf 8-11-2018 gebruik ik ZIVVER om de veiligheid van de communicatie te vergroten. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie met de modernste beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Website
Voor de website is een aparte privacyverklaring van toepassing.
Deze vindt u hier >>