Kwaliteit en Klachten

Kwaliteit en Klachten

Kwaliteit

In mijn praktijk ben ik gehouden aan de beroepscode van het NIP. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt.

Psychologiepraktijk Eisses beschikt over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door zorginstituut Nederland.

Klachten 

Mocht u zich onprettig voelen over de behandeling, dan nodig ik u uit om dat met mij te bespreken. Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Daar ben ik aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie.

Als gz-psycholoog val ik onder het tuchtrecht op grond van de Wet BIG. Daarom kunt u eventuele klachten ook melden bij het tuchtcollege.