Praktische informatieAlles wat u nog wilt weten...

Praktische informatieAlles wat u nog wilt weten...

Tarieven en VergoedingenKwaliteit en KlachtenPrivacy

Op deze pagina vindt u alles wat u wilt weten over mijn tarieven en de mogelijke vergoedingen.
Maar ook hoe ik  om ga met uw privacy en met klachten en geschillen.


Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Mijn behandelingen vallen onder de zogenaamde ‘Basis GGZ’. De zorgverzekeraar vergoedt behandelingen voor vastgestelde psychische stoornissen, zoals depressie, angst, of PTSS. De zorgverzekeraar kan u informatie geven of zij de behandeling vergoeden.

De onderstaande maximum tarieven voor de Basis GGZ 2020 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). In de tarieven zijn zowel de gesprekscontacten, als de voorbereidingstijd en verslaglegging opgenomen.

Basis GGZ Kort        € 503,47

Basis GGZ Middel    € 853,38
Basis GGZ Intensief  € 1383,65

Basis GGZ Onvolledig Behandeltraject €219,78

Reistijd voor een huisbezoek wordt gerekend als behandeltijd.

Onverzekerde zorg
Behandeling van bepaalde problematiek wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.  Bijvoorbeeld behandeling bij de diagnose aanpassingsstoornis,  relatieproblematiek en rouw.

Behandeling is wel mogelijk, u neemt dan zelf de kosten voor uw rekening. Het tarief is €95,- per gesprek.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden enkele gesprekken. Vraagt u dit na bij uw eigen zorgverzekeraar.

Contracten:

  • Voor 2020 heb ik een contract afgesloten met De Friesland, Zilveren Kruis, FBTO, IAK, Aevitae, Avéro Achmea, Interpolis, Menzis, DSW, Stad Holland, A.S.R., De Amersfoortse en Ditzo.
  • De behandeling wordt vergoed, maar houd wel rekening met uw eigen risico! Het verplicht eigen risico bedraagt 385,-. U kunt ook een hoger eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar. Kijkt u dat even na?

Geen contract:

  • Als u bij een andere zorgverzekeraar bent verzekerd, dan krijgt u zelf de rekening. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Het tarief dat ik bij u in rekening breng, bedraagt het maximum NZA- tarief.
  • Als u een restitutiepolis heeft, krijgt u het volledige bedrag vergoed. Houd wel rekening met uw verplicht eigen risico.
  • Bij een naturapolis krijgt u een deel van de kosten van de behandeling vergoed. De vergoeding bedraagt meestal 70 á 80% van de kosten van de behandeling. Dit is afhankelijk van de polis die u heeft. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Advies:
Neem alstublieft tijdig contact op met uw verzekeraar om na te vragen voor welke problematiek en behandeling u precies verzekerd bent.

“Krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar? Dan is het tarief €95,- per gesprek. Soms zijn werkgevers bereid deze kosten te betalen.”

 

Terug naar boven

Kwaliteit en Klachten

Kwaliteit en Klachten

Kwaliteit

In mijn praktijk ben ik gehouden aan de beroepscode van het NIP. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt.

Psychologiepraktijk Eisses beschikt over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door zorginstituut Nederland. Dit statuut ligt voor u ter inzage op de praktijk.

Klachten 

Mocht u zich onprettig voelen over de behandeling, dan nodig ik u uit om dat met mij te bespreken. Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Daar ben ik aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie.

Als gz-psycholoog val ik onder het tuchtrecht op grond van de Wet BIG. Daarom kunt u eventuele klachten ook melden bij het tuchtcollege.

Terug naar boven

Privacy

Privacy

Privacyverklaring met betrekking tot dossiervoering 

U kunt erop rekenen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, zoals naam, BSN-nummer, uw verzekeringsgegevens en het nummer van uw identiteitsbewijs.

Ook de informatie die u geeft tijdens de gesprekken zijn vertrouwelijk en worden opgeslagen in een digitaal dossier. Alleen met uw toestemming zal ik overleggen met uw huisarts of andere hulpverleners.

Voor en na de behandeling zal aan u een korte digitale vragenlijst worden toegestuurd. Deze Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens worden slechts na uw toestemming gepseudonimiseerd verstuurd naar Stichting Benchmark GGZ. (www.sbggz.nl)

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over wat zij aan zorg hebben geleverd en gedeclareerd, aan het DBC-informatie systeem (DIS) te verstrekken. Het systeem wordt beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Mocht u er bezwaar tegen hebben dat ik gegevens over uw behandeling (gepseudonimiseerd) doorgeef aan de NZa, dan kunt een privacyverklaring ondertekenen.

Het privacystatement ten behoeve van mijn cliënten vindt u hier>>

Psychologiepraktijk Eisses gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Vanaf 8-11-2018 gebruik ik ZIVVER om de veiligheid van de communicatie te vergroten. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie met de modernste beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Website
Voor de website is een aparte privacyverklaring van toepassing.
Deze vindt u hier >>

Terug naar boven