Praktische informatieAlles wat u nog wilt weten...

Praktische informatieAlles wat u nog wilt weten...

Tarieven en VergoedingenKwaliteit en KlachtenPrivacy

Op deze pagina vindt u alles wat u wilt weten over mijn tarieven en de mogelijke vergoedingen.
Maar ook hoe ik  om ga met uw privacy en met klachten en geschillen.


Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Verzekerde zorg Basis GGZ

Per 1 januari 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg anders gefinancierd, namelijk met het zorgprestatiemodel. Nog steeds is de psychologische zorg verzekerd vanuit de basisverzekering.

Psychologiepraktijk Eisses stuurt dan maandelijks de rekening naar de zorgverzekeraar voor de zorgprestaties die in de afgelopen maand aan u zijn geleverd. Een zorgprestatie is dan bijvoorbeeld een behandelgesprek of telefonisch gesprek. Op de nota kunt u precies zien op welke datum u een gesprek hebt gehad.

In mijn praktijk vindt registratie plaats op basis van werkelijk gerealiseerde tijd. Als een behandeling onverwacht iets korter of langer duurt dan gepland dan wordt de registratie daarop aangepast.
Psychologische behandeling in mijn praktijk valt meestal onder de Basisverzekering (‘verzekerde zorg’). Uw verzekeraar vergoedt dan de kosten, waarbij wel eerst uw eigen risico wordt aangesproken. Het verplicht eigen risico voor 2022 bedraagt €385, – .
Er vindt alleen vergoeding plaats van behandeling van psychische stoornissen volgens het classificatiesysteem (DSM-5).
Maar, niet alle stoornissen zoals geclassificeerd in de DSM worden vergoed. Zo komt de behandeling van aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld na echtscheiding, verlies van werk of rouw) niet voor vergoeding in aanmerking.
Mocht u een afspraak vergeten, of binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzeggen, dan wordt €50, – in rekening gebracht. Deze kosten vergoedt de zorgverzekeraar niet.
Als u afzegt vanwege klachten die mogelijk met COVID-19 te maken hebben, dan kan dat kosteloos.

Enkele voorbeelden van de maximum NZA-tarieven (Nederlandse Zorg Autoriteit):

  • Behandelgesprek face-to-face, (beeld) bellen, of inhoudelijk emailcontact 45 min € 120,99
  • Diagnostiek, oa het intakegesprek 60 min € 163,37
  • Verslaglegging wordt niet extra in rekening gebracht.
  • Toeslag reistijd bij huisbezoek (tot 25 min heen en terug) € 30,75

Onverzekerde zorg
Behandeling van bepaalde problematiek wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.  Bijvoorbeeld behandeling bij de diagnose aanpassingsstoornis,  relatieproblematiek en rouw.

Hulp bij verlies of coaching is wel mogelijk, u neemt dan zelf de kosten voor uw rekening. Het tarief is €100- per gesprek.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden enkele gesprekken. Vraagt u dit na bij uw eigen zorgverzekeraar.

Contracten:

  • Voor 2022 heb ik een contract afgesloten met De Friesland, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Menzis, Anderzorg, Hema, DSW, Stad Holland, A.S.R., De Amersfoortse, Ditzo, VGZ, Univé, SZVK, Zekur, Zorgzaam verzekerd, IZZ, Bewuzt+, MVJP, IZA, UMC, CZ, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Just, ONVZ, Besured, National Academic, en Promovendum. (onder voorbehoud)
  • De behandeling wordt vergoed, maar houd wel rekening met uw eigen risico! Het verplicht eigen risico bedraagt 385,-. U kunt ook een hoger eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar. Kijkt u dat even na?

Geen contract:

  • Als u bij een andere zorgverzekeraar bent verzekerd, dan krijgt u zelf de rekening. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Het tarief dat ik bij u in rekening breng, bedraagt het maximum NZA- tarief.
  • Als u een restitutiepolis heeft, krijgt u het volledige bedrag vergoed. Houd wel rekening met uw verplicht eigen risico.
  • Bij een naturapolis krijgt u een deel van de kosten van de behandeling vergoed. De vergoeding bedraagt meestal 70 á 80% van de kosten van de behandeling. Dit is afhankelijk van de polis die u heeft. Houd wel rekening met uw eigen risico.

 


Terug naar boven

Kwaliteit en Klachten

Kwaliteit en Klachten

Kwaliteit

In mijn praktijk ben ik gehouden aan de beroepscode van het NIP. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt.

Psychologiepraktijk Eisses beschikt over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door zorginstituut Nederland.

Klachten 

Mocht u zich onprettig voelen over de behandeling, dan nodig ik u uit om dat met mij te bespreken. Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Daar ben ik aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie.

Als gz-psycholoog val ik onder het tuchtrecht op grond van de Wet BIG. Daarom kunt u eventuele klachten ook melden bij het tuchtcollege.


Terug naar boven

Privacy

Privacy

Privacyverklaring met betrekking tot dossiervoering 

U kunt erop rekenen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, zoals naam, BSN-nummer, uw verzekeringsgegevens en het nummer van uw identiteitsbewijs.

Ook de informatie die u geeft tijdens de gesprekken zijn vertrouwelijk en worden opgeslagen in een digitaal dossier. Alleen met uw toestemming zal ik overleggen met uw huisarts of andere hulpverleners.

Voor en na de behandeling zal aan u een korte digitale vragenlijst worden toegestuurd. Deze Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens worden slechts na uw toestemming gepseudonimiseerd verstuurd naar Stichting Benchmark GGZ. (www.sbggz.nl)

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over wat zij aan zorg hebben geleverd en gedeclareerd, aan het DBC-informatie systeem (DIS) te verstrekken. Het systeem wordt beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Mocht u er bezwaar tegen hebben dat ik gegevens over uw behandeling (gepseudonimiseerd) doorgeef aan de NZa, dan kunt een privacyverklaring ondertekenen.

Het privacystatement ten behoeve van mijn cliënten vindt u hier>>

Psychologiepraktijk Eisses gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Vanaf 8-11-2018 gebruik ik ZIVVER om de veiligheid van de communicatie te vergroten. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie met de modernste beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Website
Voor de website is een aparte privacyverklaring van toepassing.
Deze vindt u hier >>


Terug naar boven